LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Ile wynosi prędkość kątowa ciała poruszającego się po okręgu o promieniu 5 m, jeżeli jego prędkość w ruchu obrotowym jest równa 10 m/s ?

A.
B.
C.
D.