LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 32
Ile wynosi praca odkształcenia sprężyny, jeżeli przy ściśnięciu długość jej zmniejszyła się o 40 mm, a siła ściskająca wzrastała liniowo od 0 N do 2000 N ?

A.
B.
C.
D.