LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Ile musi wynosić moc silnika napędzającego żuraw, aby w ciągu 1 minuty mógł wykonać pracę 180 kJ?

A.
B.
C.
D.