LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 16
W cylindrze znajduje się gaz pod ciśnieniem 20 MPa o temperaturze 400 K. Jaka będzie jego temperatura, gdy zostanie on sprężony izochorycznie do ciśnienia 30 MPa?

A.
B.
C.
D.