LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
O ile wzrośnie temperatura 2 kg gazu o cieple właściwym 800 J/kgK, jeżeli dostarczy się do niego 6400 J ciepła?

A.
B.
C.
D.