LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
W zbiorniku o objętości 3 m3 znajduje się 6 kg gazu. Ile wynosi gęstość tego gazu?

A.
B.
C.
D.