LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 41
Ile wynosi moc wejściowa siłownika hydraulicznego, jeżeli natężenie przepływu cieczy doprowadzanej do siłownika wynosi 0,0005 m3/s, ciśnienie cieczy na wejściu do siłownika równe jest 6 MPa, zaś na wyjściu z siłownika 3 MPa?

A.
B.
C.
D.