LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Który metal jako dodatek stopowy zwiększa odporność stali na korozję?

A.
B.
C.
D.