LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 44
Pracownik podczas zmiany zużywa 30 elektrod. Ile wynosi tygodniowy zapas paczek elektrod (po 20 sztuk) w zakładzie pracującym w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku, zaś w sobotę jednozmianowym, jeżeli na jednej zmianie pracuje 4 pracowników?

A.
B.
C.
D.