LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 42
Na stanowisku ślusarskim pracownik wykonuje detal, składający się z dwóch elementów połączonych 4 nitami. Na podstawie tabeli oblicz koszt wyprodukowania jednego detalu, jeżeli czas jego wykonania wynosi 20 minut, a stawka za roboczogodzinę 120 zł.
A.
B.
C.
D.