LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Praca przy linii technologicznej montażu maszyn najbardziej obciąża

A.
B.
C.
D.