LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Pracownik, pracujący w sposób ciągły narzędziami z napędem pneumatycznym, powinien stosować

A.
B.
C.
D.