LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
W przypadku zatrzymania krążenia, któremu towarzyszy zatrzymanie oddychania, akcja ratunkowa polega na sztucznym oddychaniu i masażu serca w cyklach

A.
B.
C.
D.