LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 12
Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia

A.
B.
C.
D.