LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 46
Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99

A.
B.
C.
D.