LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE11 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 8
Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to

A.
B.
C.
D.