LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 38
Okres w życiu człowieka, w którym człowiek zaczyna się uczyć koordynacji wzrokowo-ruchowej, to okres

A.
B.
C.
D.