LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 14
W oddziale chirurgii przebywa pacjentka lat 60, z rozpoznaniem stopy cukrzycowej. Rana na stopie nie goi się. Pacjentka niechętnie nawiązuje kontakt z otoczeniem, często płacze, nie ma apetytu. Jak określa się stan emocjonalny, który pojawił się u pacjentki?

A.
B.
C.
D.