LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 19
Chora przebywa od kilku dni w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W nocy często się budzi, rano czuje się zmęczona. Jaką potrzebę, w pierwszej kolejności, należy zaspokoić u chorej?

A.
B.
C.
D.