LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
Pacjent z chorobą Parkinsona, bardzo wolno wykonuje czynności higieniczne, czasem upuszcza przedmioty trzymane w rękach podczas mycia ciała, mimo to chce sam się myć. W jakim zakresie opiekun powinien udzielić pacjentowi pomocy przy myciu ciała?

A.
B.
C.
D.