LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 2
Wskaż cel toalety całego ciała w łóżku.

A.
B.
C.
D.