LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 4
Zmieniając ułożenie ciężko chorego w łóżku zapewnia się

A.
B.
C.
D.