LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
Bezwzględnym wskazaniem do ułożenia chorego w pozycji wysokiej jest

A.
B.
C.
D.