LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 3
Wskaż najwłaściwsze miejsce do wykonania przez opiekuna medycznego kąpieli u starszej osoby, sprawnej ruchowo.

A.
B.
C.
D.