LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 16
Temperatura pomieszczenia do kąpieli pacjenta w wannie powinna wynosić co najmniej

A.
B.
C.
D.