LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 9
Ułożenie pacjenta, który ma trudności w samodzielnej zmianie pozycji ciała, należy zmieniać przynajmniej co

A.
B.
C.
D.