LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 36
W oddziale urazowym przebywa chory z powodu złamania miednicy. Z jakiej czynności powinien zrezygnować opiekun medyczny przy słaniu łóżka?

A.
B.
C.
D.