LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Pacjentka lat 67, przebywa w oddziale wewnętrznym z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów z deformacją rąk. Ma trudności z połykaniem tabletek oraz utrzymaniem ich w rękach. Wskaż sposób udzielenia pomocy w przyjmowaniu leków.

A.
B.
C.
D.