LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 1
Układając ciężko chorego w pozycji półwysokiej na plecach, głowę należy ułożyć

A.
B.
C.
D.