LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 26
W jakiej pozycji należy ułożyć chorego do karmienia przez zgłębnik?

A.
B.
C.
D.