LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 31
Brudny worek stomijny należy umieścić

A.
B.
C.
D.