LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 24
Pacjent od 10 lat choruje na chorobę Parkinsona. Jest osobą leżącą. Ma trudności z utrzymaniem sztućców podczas posiłku, występują zaburzenia połykania. Wskaż sposób ułożenia pacjenta w łóżku w czasie posiłku.

A.
B.
C.
D.