LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Jaką czynność powinien wykonać opiekun u pacjentki po odebraniu basenu ze stolcem?

A.
B.
C.
D.