LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 18
Pacjent z chorobą Parkinsona chętnie spaceruje przy asekuracji opiekuna medycznego. Na jakie ułożenie ciała powinien zwrócić uwagę opiekun podczas chodzenia?

A.
B.
C.
D.