LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 27
Pacjentka lat 75, przebywa drugą dobę w oddziale wewnętrznym. Jest to pierwszy pobyt w szpitalu. Niechętnie mówi o sobie, płacze, chce wrócić do domu. Jakie działania może podjąć opiekun medyczny w celu ułatwienia adaptacji pacjentki do środowiska w placówce ochrony zdrowia?

A.
B.
C.
D.