LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Pacjent, który od 2 lat choruje na nadciśnienie, nie może często korzystać z poradni. Jak opiekun medyczny może pomóc pacjentowi w stałej kontroli ciśnienia tętniczego?

A.
B.
C.
D.