LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 3
Starsza osoba od kilku dni przebywa w zakładzie opiekuńczym. Jest zagubiona, obawia się o swoje zdrowie. Nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Jakie wsparcie jest potrzebne podopiecznemu?

A.
B.
C.
D.