LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 34
Która z czynności wykonywanych przez opiekuna pomaga chorej utrzymać aktywność ruchową?

A.
B.
C.
D.