LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 39
Pacjentka lat 70, choruje na chorobę zwyrodnieniową stawów kończyn górnych i dolnych. Ma trudności z przemieszczaniem się. Wskaż sprzęt, który pomoże pacjentce w przemieszczaniu się.

A.
B.
C.
D.