LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 22
Spowolnienie procesów poznawczych w stosunku do wcześniejszego okresu rozwojowego jest charakterystyczne dla

A.
B.
C.
D.