LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 31
U podopiecznego ze stwardnieniem rozsianym występują zaburzenia mowy i równowagi. W celu ustalenia zakresu samodzielności chorego przy wykonywaniu czynności higienicznych opiekun medyczny powinien wykorzystać zbieranie danych metodą

A.
B.
C.
D.