LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Jaki jest cel wykonywania u pacjenta toalety całego ciała w łóżku?

A.
B.
C.
D.