LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Zalecono prześcielenie łóżka pacjenta leżącego z objawami dusznicy bolesnej. Którą czynność można pominąć podczas słania łóżka z chorym?

A.
B.
C.
D.