LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 6
Do czynności zapobiegających powstawaniu odparzeń należą:

A.
B.
C.
D.