LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 3
Która z wymienionych technik kąpieli nie jest zalecana u osób w podeszłym wieku?

A.
B.
C.
D.