LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 38
Wskaż obowiązującą kolejność czynności przygotowujących pacjentkę do karmienia w łóżku.

A.
B.
C.
D.