LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 19
U podopiecznej występują zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej. Którego ze środków należy użyć do pędzlowania jamy ustnej?

A.
B.
C.
D.