LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 14
Opiekun, wykonując okład zimny, nie powinien stosować

A.
B.
C.
D.