LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 26
Która pozycja jest najkorzystniejsza dla pacjenta z niewydolnością lewokomorową?

A.
B.
C.
D.