LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Który z wymienionych sprzętów pomoże pacjentowi przy samodzielnym siadaniu w łóżku?

A.
B.
C.
D.